بست روکش دار MCS ترکیه

MCS-Kelepçe

پوشش بدنه الکتروگالوانیزه

روکش EPDM

دارای مهره M8 & m10

تنوع سایز از سایز به ترتیب " ۳/۸ الی "۶

استاندارد CE اروپا

دارای تائیده های DIN1451 DIN8066 DIN19560

                   IMG_6687