زانوی خم دریچه دار پلیکا گلپایگان

زانوی خم دریچه دار

این زانو همانند زانوی خم معمولی بوده ولی با اضافه نمودن یک دریچه بازدید در روی بدنه آن امکان بازدید مسیر فاضلاب میسر شده است. این محصول در دو سایز ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتر به صورت یکسر و دو سر کوپله تولید می گردد.