سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه با دو انشعاب ۵۰ و ۶۳ میلیمتر پلیکا گلپایگان

سه راهی خم ۸۷٫۵ درجه با دو انشعاب ۵۰ و ۶۳ میلیمتر

این محصول با طراحی انحصاری و داشتن رینگ ها و کمربندهای تقویتی متعدد بر روی بدنه و خم بودن آن با زوایای ۸۷٫۵ درجه، بدون نقاط مرده یا زاویه دار تأثیر زیادی در کاهش سر و صدای جریان سیالات درون آن می شود.