سه راهی دریچه بازدید پلیکا گاپایگان

سه راهی دریچه بازدید

سه راهی دریچه بازدید جدید شرکت پلیمر گلپایگان جهت کنترل و بازدید مسیرهای لوله‌گذاری فاضلابهای خانگی، صنعتی و کانال‌های لوله کشی و ساختمان‌ها کاربرد ضروری داشته که پاره‌ای از مزایای آن نسبت به انواع مشابه بدین شرح می‌باشد:

- سبک بودن وزن و در نتیجه کاهش قیمت نسبت به تولیدات سایر کارخانجات (طرح چدن)

- این محصول فاقد پیچ فلزی بوده و به جهت داشتن اورینگ، به راحتی آب‌بندی شده و عمل باز و بسته کردن دریچه به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد.

- کوتاه بودن طول دریچه نسبت به سایر دریچه‌های تولیدی به میزان ۶۰ درصد و اشغال نمودن فضای کمتری از ساختمان

- امکان به کار بردن آن در کف یا دیوارهای ساختمان به دلیل شکل فیزیکی خاص آن

- بازدید بسیار آسان داخل شبکه