سیفون خم پایه دار مدل Y گلپایگان

سیفون خم پایه دار مدل  Y 

نوآوری دیگری در جهت انشعاب فاضلاب شهری در شرکت پلیمر گلپایگان می باشد. این محصول که تلفیقی از چند محصول است جهت اتصال شبکه فاضلاب خانگی به شبکه فاضلاب شهری کاربرد دارد. در این محصول از دو عدد زانوی ۴۵ درجه، یک عدد زانوی خم، یک عدد سه راهی ۴۵ درجه، دو عدد کوپلینگ ترمزدار، یک عدد دریچه بازدید و یک تکه لوله جهت تنظیم ارتفاع دریچه بازدید تا سطح زمین تشکیل شده است. یک پایه نگهدارنده برای سهولت نصب مخصوص این محصول طراحی شده که در محل اتصال سه راهی با زانوی خم قرار می گیرد.