قیمت اتصالات پلی اتیلن

قیمت اتصالات پلی اتیلن همانند لوله‌های پلی اتیلن و دیگر محصولات پلی اتیلنی به قیمت مواد پلی اتیلن بستگی دارد