لوله های جداره چاه پلیکا گلپایگان

این لوله ها در سایزها و کلاس های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و ... حتی در عمیق ترین چاه ها قابل استفاده هستند. این لوله ها دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند :

  - طول عمر مفید و بسیار زیاد.
- سهولت حمل و نصب به دلیل وزن کم و مقاومت مکانیکی بسیار خوب.
- تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله و ثابت ماندن ظرفیت آبدهی لوله.
- تحت تأثیر آب شور و نمک قرار نخواهد گرفت.
- بر اثر آب های ماسه ای و سنگین خورده نخواهد شد.
- نصب بسیار آسان به دلیل عدم نیاز به جوشکاری.
- این لوله ها از سایز ۸۸ تا ۴۵۰ میلیمتر در طول های دلخواه تولید می گردند.