ماموریت و چشم‌انداز پارس اتیلن کیش

تولید لوله و اتصالات با طول عمر ۱۰۰ سال سبب می‌شود، مصرف کنندگان نسل‌های آینده نام پارس اتیلن کیش را..
Source: New feed