مسدود کننده انتهای لوله ها ( استاپر ) جهت تست شبکه فاضلاب

مسدود کننده انتهای لوله ها ( استاپر ) جهت تست شبکه فاضلاب

جهت تست شبکه فاضلاب ساختمان  نیاز به ابزاری بـود که شرکت پلیمر گلپایگان این مهم را با  استاپر  مرتفع  نمود.  استاپر جهت تسهیل آزمایش شبکه‌های فاضلابی ساختمان‌ در کمترین  زمان  ویژه نصاب‌ها.  مهندسین ناظر طراحی و تولید گردید.

اکنون اولین استاپر تولیدی شرکت با سایز ۱۱۰ مخصوص  لوله  و  اتصالات ۱۱۰ به بازار عرضه که وسیله  مذکور با قرار گرفتن  داخل سه راهی دریچه بازدید ۱۱۰  در پایین ترین نقطه هر طبقه از شبکه فاضلابی ساختمان پیش‌بینی و ارتباط شبکه فاضلابی آن طبقه را با طبقات پایین قطع می‌کند و همچنین مسدود کردن قسمتهایی از شبکه، که با اتصال یا لوله  ۱۱۰  به اتمام رسیده است،  این امکان را به نصاب داده تا از شبکه فاضلابی آن یک طبقه آزمون فشار به میزان  ۳ تا ۵  بار فشار به عمل آورده  و شبکه  مذکور  طبقه  به  طبقه تست گردد.

استاپر دیگر شرکت پلیمر گلپایگان به دلیل ساختار جدید خود قابلیت نصب در سه راهی دریچه بازدید و سه راهی ۹۰ درجه ۱۱۰ میلیمتر را نیز دارا می باشد. این استاپر مشکل سفت نمودن مهره خروسکی را در درون اتصال مرتفع ساخته است. قرار دادن یک مهره آچار خور روی رزوه استاپر باعث این سهولت گردیده است. همچنین با اتصال یک زانوی ۹۰ درجه و یک تکه لوله به انتهای این استاپر امکان تخلیه آسان نیز فراهم گردیده است.