مواد اولیه پوش فیت

مواد اولیه پوش فیت

در میان پلیمرها ماده ی پلی پروپلین PP با ساختار n (CH3 CH – CH) با توجه به گستردگی ویژگیهایش به حدی تنوع و انتخاب را در اختیار می گذارد که هر ماده پلاستیکی دیگر فاقد آن است ، که در نتیجه بسیاری از راه حل ها و کاربردها در صنعت را می توان به استفاده از این ماده به تنهایی نسبت داد. نا تا (.F.J.Natta) دانشمند ایتالیایی در ۱۹۵۵ پلی پروپیلن را با آرایش فضایی ویژه (steropecific) کشف کرد. ناتا این ماده را که آرایش منظمی داشت پلی پروپیلن ایزوتکتیک (isotactic) نامید ولی هنگام آزمایش با کاتالیزورهای نوع زیگلر (Ziegler) type تیتانیوم موجود در Tcl4 + AL (C2H5) را با تیتانیوم تری کلراید که کاتالیزوری با آرایش فضایی ویژه است تعویض نمود که این عمل منجر به تولید تجاری پلی پروپیلن با ساختار (CH3 CH – CH) گردید