مواد پلی اتیلن سفید

مواد پلی اتیلن سفید یا مواد پلی اتیلن نچرال با گرید تولید لوله توسط پتروشیمی‌های امیرکبیر و پتروشیمی..
Source: New feed