کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی

لوله‌های پلی اتیلن قادرند عمل توزیع و انتقال کودهای شیمیایی را از طریق جریان آب به انجام رسانده ،را..
Source: New feed