کاربرد لوله پلی اتیلن در فرودگاه

لوله پلی اتیلن در فرودگاه‌ها در تاسیسات زیر بنایی کاربرد دارد و لوله‌های پلی اتیلن تک جداره و دوجدا..
Source: New feed