کاربرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی

لوله پلی اتیلن و لوله زهکش پارس اتیلن کیش با کاربردهای فراوان در زمینه کشاورزی می توانند نیازهای کار..
Source: New feed