کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها

لوله پلی اتیلن در کشتیها و صنایع دریایی و سکوهای نفتی و دیگر سکوها کاربرد زیادی دارد وو لوله های پلی..
Source: New feed