چهار راهی خم ۸۷٫۵ درجه پلیکا گلپایگان

چهار راهی خم ۸۷٫۵ درجه

این اتصال با زوایای ۸۷٫۵ درجه خم و کمربندهای تعبیه شده روی آن صدای عبور سیال را شکسته و آنرا به حداقل ممکن کاهش می دهد، علاوه بر آن می توان به افزایش مقاومت مکانیکی محصول اشاره کرد.