لوله های مستر پایپ ( لوله ۵ لایه)

مسترپایپ – MASTER PIPE محصول جدیدی از لوله های ۵ لایه با مواد اولیه LG کره

مواد تشکیل دهنده :

همان گونه که اشاره شد، لایه داخلی وبیرونی مستر پایپ را نوعی پلیمر تشکیل داده است . این پلیمر برای موارد مصرف آب سرد و گرم متفاوت است . برای آب سرد از HDPE که پلیمری مناسب برای آب آشامیدنی و انتقال آب سرد می باشد ، استفاده می شود . لوله (MPL)PE-AL-PE مطابق با استاندارد ASTM F1282 تولید می شود . برای آب گرم از یکی از پلیمر های PEX