مسدود کننده انتهای لوله ها ( استاپر ) جهت تست شبکه فاضلاب

مسدود کننده انتهای لوله ها ( استاپر ) جهت تست شبکه فاضلاب

جهت تست شبکه فاضلاب ساختمان  نیاز به ابزاری بـود که شرکت پلیمر گلپایگان این مهم را با  استاپر  مرتفع  نمود.  استاپر جهت تسهیل آزمایش شبکه‌های فاضلابی ساختمان‌ در کمترین  زمان  ویژه نصاب‌ها.  مهندسین ناظر طراحی و تولید گردید.

اکنون اولین استاپر تولیدی شرکت با سایز ۱۱۰ مخصوص  لوله  و  اتصالات ۱۱۰ به بازار عرضه که وسیله  مذکور با قرار گرفتن  داخل سه راهی دریچه بازدید ۱۱۰  در پایین ترین نقطه هر طبقه از شبکه