لوله سبز یزد لوله

پوسیدگی و خوردگی زیاد مخصوصا در محیط های مرطوب
استهلاک و مقاومت در برابر جریان سیال و در نتیجه افت فشار
هزینه های عایق کاری
سرعت نصب و اجرای پایین
عمر کم این نوع لوله
با توجه به مشکلات فوق،محققان و پژوهشگران همواره به دنبال یافتن موادی جدید برای جایگزین کردن محصولی بهتر و کاراتر بوده اند.در نتیجه این تحقیقات برای اولین بار در سال ۱۹۵۴کیولیوناتا ،دانشمند اسپانیایی ،موفق به کشف پایمری به نام پلی پروپیلن شد. در اوایل دهه ۶۰ میلادی اولین خط تولید انبوه لوله های پلی پروپیلن  راه اندازی شد.ازآن زمان تاکنون