لوله های جداره چاه پلیکا گلپایگان

این لوله ها در سایزها و کلاس های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و … حتی در عمیق ترین چاه ها قابل استفاده هستند. این لوله ها دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند :

  – طول عمر مفید و بسیار زیاد.
– سهولت حمل و نصب به دلیل وزن کم و مقاومت مکانیکی بسیار خوب.
– تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله و ثابت ماندن ظرفیت آبدهی لوله.
– تحت تأثیر آب شور و نمک قرار نخواهد گرفت.
– بر اثر آب های ماسه